Filter results
Jun Huo Ju Shuangshoudao logo

Jūn Huǒ Jú-made shuāng shǒudāo

Produced in the ordnance factory in Zengbu, near Guangzhou.
Antique miaodao logo

Antique Miaodao

Miaodao simply being a more recent name for the wodao.