Language: Acenese
Source: Old accounts

Description

mura, also written as kěmoera in Dutch sources, is the Acehnese word for blunderbuss.1

Two types were distinguished, the short kěmura panèk and the long kěmura panjang. Jacobs writes in 1894:

"Op Atjeh worden alleen zoogenaamde blanke of scherpe wapenen door den wapensmid gemaakt; de vuurwapenen worden van elders ingevoerd. De zoogenaamde donderbussen, waarvan men twee soorten heeft, nl. de kěmoera panjang en de kěmoera panèk (PI. X B) d. i. de lange en de korte, zijn van Chineesch fabrikaat en worden of beter werden vroeger hier van uit Pinang ingevoerd, terwijl men geweren in alle mogelijke soorten kan aantreffen." 2

My translation:

On Aceh only the so-called white arms or sharp weapons are made by the weaponsmith; the firearms are imported from elsewhere. De so-called blunderbusses, of which they have two types, the kěmoera panjang and the kěmoera panèk (Pl. X B), the long and short one respectively, are of Chinese make and are, or better, were, imported to here from Pinang. One can encounter guns of all types.

 

Arms Aceh Jacobs plate X

 

Production

Many remarkably similar Indonesian blunderbusses were encountered by Dutch forces during the various wars, including the Banjarmasin War of 1859-1863 (Borneo) and the Aceh War of 1873-1904. 3

 

 

Items taking during the Banjarmasin wars

Arms from the Banjarmasin campaigns of 1859-1863, now in Museum Bronbeek.
From Gedenkboek van het Koninklijk-Militair Invalidenhuis Bronbeek.

 

They were probably produced in Negara and Benjarmassin. Already in in 1830s, Dutch explorers described considerable arms production in Negara.

Het eerste aanzienlijke dorp boven Margasari is Nagara 38), aan beide oevers dezer rivier, op omstreeks 2° 30' Z. breedte gelegen, en door zijne ijzersmederijen vermaard. Het heeft eenige duizenden inwoners, van welke zich een zeventig- of tachtigtal nagenoeg uitsluitend met het vervaardigen van onderscheidene wapensoorten bezig houden. Zij maken buksen pistolen, soldaten- en jagtgeweren, gedamasceerde sabels, degens, inlandsche zwaarden en krissen, in één woord, alle soorten van handwapenen. Zij arbeiden onderling min of meer fabriekmatig, en een hunner, een priester, Hadji Mohammad Saleh genaamd, bestuurt in zeker opzigt de gezamentlijke werkzaamheden 39). De prijzen der wapenen, die deels van inlandsch, deels van Europeesch ijzer en staal vervaardigd worden, zijn allezins billijk. De Sultan heft een tiende van de waarde op de uitgevoerd wordende wapenen.

 

My translation

"The first notable village above Margasari is Nagara 38), situated on both sides of this river at around 2° 30' South, it is renowned for its iron workers. It has a few thousand inhabitants of which about seventy to eighty are fully occupied producing various types of arms. They make guns, pistols, soldiers and hunting rifles, damascened sabers, smallswords, local swords and kerises. In short, all kinds of hand weapons. They operate among each other more or less in a factory fashion and one of them, a priest named Hadji Mohammad Saleh can be seen as an overseer to the joined work 39). The prices of the arms which are partly made of local and partly made of European iron and steel, are by all means reasonable. The Sultan levies one tenth of the value of the exported arms." 4
 

 

Other names

An 1889 dictionary of Acehnese gives the following entries:

Těrkoel: Gun, a short blunderbuss.

Kěmoeras: Blunderbuss. A gun with a wide muzzle. Used primarily for attacks and robberies.

Pěmoeras: Synonymous to Kěmoeras.

 

 

Notes
1. Dr. Julius Karel Jacobs; Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh, eene bijdrage tot de ethnographie van Noord-Sumatra. Deel II.  Leiden, E.J. Brill. 1894. Page 154.
2. Ibid.
3. C. J. Smits; Gedenkboek van het Koninklijk-Militair Invalidenhuis Bronbeek. P. Gouda Quint, Arnhem, 1881.
4. Salomon Müller; Reizen en onderzoekingen in den Indischen archipel, gedaan op last der Nederlandsche Indische regering, tusschen de jaren 1828 en 1836. Amsterdam, F. Muller, 1864. Page 167.
5. Karel Frederik Hendrik; Woordenboek der Atjehsche taal. Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889.

Do you have anything for sale?

I might be interested in buying it.

Contact me

With pierced mounts and velvet-covered scabbard.

€450,-

Its scabbard with 12 pockets, with 10 of the items remaining.

€500,-

With finely carved horn hilt, silver mounts and reshaped European blade.

€1000,-

An almost textbook example of a silver-plated kalasan.

€575,-

In original condition and period finish. Some losses, no repairs.

€650,-

With Hindu style basket hilt and local blade in European style.

€1500,-